49 Baza Lotnicza


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Żołnierz rezerwy

Informacje o przetwarzaniu danych żołnierza rezerwy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a)    Administratorem danych osobowych jest 49. Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim lub Dowódca 49.Bazy Lotniczej, ul. Powstańców Warszawy 28b, 83-000 Pruszcz Gdański.

b) Z inspektorem ochrony danych, Robert BYLICKI, można się skontaktować pod numerem telefonu 261271219 lub mailowo: rbylicki@ron.mil.pl, 49blot.iod@ron.mil.pl

c)    Dane osobowe żołnierza rezerwy będą przetwarzane w związku z realizacją ćwiczeń:

- w celu uzasadnionych potrzeb dowódcy na podstawie zgody, t.j. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

- w celu realizacji ćwiczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- w celu realizacji zadań nałożonych na dowódcę w związku z odbywaniem ćwiczeń oraz innych przepisów szczegółowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- w celu ochrony żywotnych interesów żołnierza rezerwy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO,

- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu dowódcy, m. in. monitoringu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d)   Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celów oraz mogą być podmioty działające na podstawie przepisów prawa.

e)    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.

f)    Dane żołnierza będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub rozwiązania stosunku łączącego żołnierza rezerwy z 49BLot, a także w okresie archiwizacji.

g)   Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.

h)   Każda osoba posiada prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO

i)     Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

j)     Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe.

k)   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.         

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

49 Baza Lotnicza
Powstańców Warszawy 28B
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 261271370
fax. 261271477
49blot@ron.mil.pl

    
  • BIP