49 Baza Lotnicza


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
System monitorowania

Informacje o przetwarzaniu danych w systemie monitorowania 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a)    Administratorem danych osobowych jest 49. Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim lub Dowódca 49.Bazy Lotniczej, ul. Powstańców Warszawy 28b, 83-000 Pruszcz Gdański.

b) Z inspektorem ochrony danych, Robert BYLICKI, można się skontaktować pod numerem telefonu 261271219 lub mailowo: rbylicki@ron.mil.pl, 49blot.iod@ron.mil.pl

c)    Dane osobowe osoby zarejestrowanej przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz dobrego imienia administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 22Kodeksu pracy.

d)   Monitoring obejmuje: drogi komunikacyjne oraz teren przyległy do budynków na terenie jednostki.

e)    Zapisy monitoringu mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia lub, na pisemny wniosek organów ścigania lub gdy wynika to z przepisów prawa.

f)    Zapisy z monitoringu będą przechowywane u Administratora przez okres 30 dni.

g)   Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do złożenia pisemnego wniosku o zabezpieczenie danych na potrzeby przyszłego postępowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

h)   Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO.

i)     Dane osoby zarejestrowanej przez system monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

49 Baza Lotnicza
Powstańców Warszawy 28B
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 261271370
fax. 261271477
49blot@ron.mil.pl

    
  • BIP