49 Baza Lotnicza


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kandydat do pracy

Klauzula informacyjna kandydat do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a)    Administratorem danych osobowych jest 49. Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim lub Dowódca 49.Bazy Lotniczej, ul. Powstańców Warszawy 28b, 83-000 Pruszcz Gdański.

b) Z inspektorem ochrony danych, Robert BYLICKI, można się skontaktować pod numerem telefonu 261271219 lub mailowo: rbylicki@ron.mil.pl, 49blot.iod@ron.mil.pl

c)            Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w związku z prowadzonym naborem na stanowisko  w celu wyłonienia kandydata do pracy oraz w celu realizacji przyszłej umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także w celu uzasadnionych potrzeb pracodawcy na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

d)           Odbiorcą danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celach, osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

e)           Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.

f)            Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub zakończenia procesu rekrutacji w 22 BLT, a także w okresie wykonywania stosunku pracy poprzez dołączenie do jego akt osobowych; dane osobowe osób, które w procesie selekcji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole z prac Komisji, będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie zniszczone; pozostałe dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji.

g)            Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.

h)   Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

i)   Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe.

j)   Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym w formie profilowania.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

49 Baza Lotnicza
Powstańców Warszawy 28B
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 261271370
fax. 261271477
49blot@ron.mil.pl

    
  • BIP