49 Baza Lotnicza

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 kwietnia 2022
Kwalifikacje

W związku z realizacją procesu uzupełnienia stanowisk służbowych  informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. odbędzie się kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w 49 Bazie Lotniczej w Pruszczu Gdańskim dla kandydatów na poniższe stanowiska służbowe w korpusach: OFICERÓW, PODOFICERÓW i SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH. Stawiennictwo: godz.: 07:30 - na głównym biurze przepustek (ul. Powstańców Warszawy 28B Pruszcz Gdański).

 

 

STANOWISKA DLA OFICERÓW

 

OFICER (SEKCJA LOGISTYKI)

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: PORUCZNIK / KAPITAN

-     POSIADANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA (RÓWNORZĘDNEGO)

-     ZAJMOWANIE STANOWISKA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI LOGISTYKI LUB SZTABOWEJ LUB DOWÓDCZEJ

-     ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: S:2,M:2,C:2,P:2

 

OFICER (SEKCJA SZKOLENIOWA)

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: PORUCZNIK / KAPITAN

-     POSIADANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA (RÓWNORZĘDNEGO)

-     ZAJMOWANIE STANOWISKA W OBSZARZE działalności PLANOWANIA LUB SZKOLENIA lub sztabowej lub dowódczej

-     ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: S:2,M:2,C:2,P:2

 

STARSZY INŻYNIER

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: PORUCZNIK / KAPITAN

-     POSIADANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA (RÓWNORZĘDNEGO)

-     ZAJMOWANIE STANOWISKA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERYJNO-LOTNICZEJ: OSPRZĘT LOTNICZY LUB LOTNICZE URZĄDZENIA RADIOELEKTRONICZNE

-     ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: S:2,M:2,C:2,P:2

 

DOWÓDCA KLUCZA

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: PORUCZNIK / KAPITAN

-     POSIADANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA (RÓWNORZĘDNEGO)

-     ZAJMOWANIE STANOWISKA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERYJNO-LOTNICZEJ: UZBROJENIE LOTNICZE LUB OSPRZĘT LOTNICZY LUB EKSPLOATACJA ŚMIGŁOWCÓW

-     ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: S:2,M:2,C:2,P:2

 

SZEF ZESPOŁU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: PORUCZNIK / KAPITAN

-     POSIADANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA (RÓWNORZĘDNEGO)

-     zajmowanie stanowiska w obszarze działalności łączności i informatyki

-     WYKSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE

-     ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: S:2,M:2,C:2,P:2

 

 

STANOWISKA DLA PODOFICERÓW

 

INSTRUKTOR WF I SPORTU

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: CHORĄŻY, STARSZY CHORĄŻY, STARSZY CHORĄŻY SZTABOWY

-     UKOŃCZENIE SZKOŁY WYŻSZEJ O KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE  - MAGISTER

-     ZAJMOWANIE STANOWISKA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU LUB SZKOLENIOWEJ lub sztabowej

 

PODOFICER SZTABOWY – MŁODSZY KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: SIERŻANT, STARSZY SIERŻANT, MŁODSZY CHORĄŻY

-     UKOŃCZENIE SZKOŁY ŚREDNIEJ / WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE;

-     ZAJMOWANIE STANOWISKA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA RUCHEM LOTNICZYM

-     ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: S:2,M:2,C:2,P:2

 

INSTRUKTOR (SEKCJA ZABEZPIECZENIA WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZEGO)

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: SIERŻANT, STARSZY SIERŻANT, MŁODSZY CHORĄŻY

-     UKOŃCZENIE SZKOŁY ŚREDNIEJ / WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

-     WYKONYWANIE SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH

-     POSIADANIE TYTUŁU INSTRUKTORA SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH

 

TECHNIK ŚMIGŁOWCA

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: SIERŻANT, STARSZY SIERŻANT, MŁODSZY CHORĄŻY

-     UKOŃCZENIE SZKOŁY ŚREDNIEJ / WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIEJ

-     ZAJMOWANIE STANOWISKA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERYJNO-LOTNICZEJ: EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH LUB EKSPLOATACJA PŁATOWCA I ŚILNIKA LUB EKSPLOATACJA OSPRZĘTU LOTNICZEGO

-     ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: S:1,M:1,C:1,P:1

 

 

STANOWISKA DLA SZEREGOWYCH

 

RADIOOPERATOR

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: SZEREGOWY, STARSZY SZEREGOWY

-     UKOŃCZENIE GIMNAZJUM

-     PREFEROWANE WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE

 

Umiejętności:

-     posługiwania się środkami łączności;

-     znajomość zasad organizacji łączności i przepisów korespondencji radiowej

 

NASŁUCHOWIEC

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: SZEREGOWY, STARSZY SZEREGOWY

-     UKOŃCZENIE GIMNAZJUM

-     PREFEROWANE WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE

 

Umiejętności:

-     posługiwania się środkami łączności;

-     znajomość zasad organizacji łączności i przepisów korespondencji radiowej

 

KIEROWCA

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: SZEREGOWY, STARSZY SZEREGOWY

-     UKOŃCZENIE GIMNAZJUM

-     PREFEROWANE WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE

-     PRAWO JAZDY KATEGORII: C

 

Umiejętności:

-     UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA I OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (CIĘŻAROWYCH)

 

OPERATOR

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: SZEREGOWY, STARSZY SZEREGOWY

-     UKOŃCZENIE GIMNAZJUM

-     WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE (ELEKTRONICZNE, ELEKTRYCZNE itp.)

 

Umiejętności:

-     WIEDZA I UMIEJĘTNOŚĆI Z ZAKRESU ELEKTRONIKI, ELEKTRYKI

 

ELEKTROMECHANIK

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-     STOPIEŃ WOJSKOWY: SZEREGOWY, STARSZY SZEREGOWY

-     UKOŃCZENIE GIMNAZJUM

-     WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE (MECHANICZNE, ELEKTRONICZNE).

 

Umiejętności:

-     wykonywania prac elektromechanicznych związanych z naprawą
i obsługą pojazdów mechanicznych oraz innego sprzętu technicznego

 

 

Podczas kwalifikacji kandydat powinien posiadać ze sobą:

-     CV;

-     książeczkę wojskową (żołnierz rezerwy) / legitymację służbową (żołnierz zawodowy);

-     dowód osobisty;

-     świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów;

-     świadectwo służby oraz opinia służbowa (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

-     zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (dotyczy tylko żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli służbę przygotowawczą);

-     inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów itp;

-     długopis.

generuj pdf
go-up
Kontakt

49 Baza Lotnicza
Powstańców Warszawy 28B
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 261271370
fax. 261271477
49blot@ron.mil.pl

    
  • BIP