BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Zadania

49. Baza Lotnicza jest jednostką przeznaczoną do działań na współczesnym polu walki w ścisłym

współdziałaniu z wojskami lądowymi.

Do podstawowych zadań jednostki należy:

  • wsparcie związków taktycznych i oddziałów na polu walki
  • zabezpieczenie dowodzenia
  • realizacja zadań transportowo-łącznikowych
  • rozpoznanie wzrokowe , obrazowe oraz chemiczno-radiologiczne terenu
  • rozpoznanie i korygowanie ognia artylerii
  • zabezpieczenie przerzutu grup specjalnych i desantów taktycznych
  • prowadzenie operacji bojowego przeszukiwania i ratownictwa

 
 Dodatkowym zadaniem bazy jest pomoc w zwalczaniu skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych, ewakuacja ludności cywilnej z  zagrożonych terenów, transport żywności oraz lekarstw dla poszkodowanych.

 


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych