BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Sala Tradycji 49. Bazy Lotniczej Pruszcz Gdański

I.    Tradycje i symbolika

 

49. Baza Lotnicza jest jednostką bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych z siedzibą w Inowrocławiu. Przeznaczona jest do działań na współczesnym polu walki w ścisłym współdziałaniu z wojskami lądowymi.


Tradycje

 

W celu zachowania chlubnego dziedzictwa jednostek lotniczych zapisanego w tradycjach orężnych zgodnie z decyzją nr 498/MON z dnia 20 grudnia 2011 roku  49. Baza Lotnicza przejęła i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji :


    - 25. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1952 – 1967),

    - 49. Pułku Śmigłowców Dowództwa Wojsk Lotniczych (1967-1973),

    - 49. Pułku Lotnictwa Wojsk Lądowych (1973-1978),

    - 49. Pułku Śmigłowców Bojowych (2000-2011).


Sztandar

 

        

 

W dniu 7 grudnia 2011 roku na płycie lotniska Jednostki Wojskowej odbyła się uroczystość symbolicznego przekazania sztandaru 49. Bazie Lotniczej po rozformowanym 49. Pułku Śmigłowców Bojowych. 


Patron


49. Baza Lotnicza nie posiada patrona.


Święto i nazwa wyróżniająca

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 498/MON z dnia 20 grudnia 2011 r. ustanowił datę corocznego święta 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim  na dzień 15 czerwca.


Oznaka rozpoznawcza

 

49. Baza Lotnicza nie posiada oznaki rozpoznawczej.


Odznaka pamiątkowa

 

Odznaka pamiątkowa 49. Bazy Lotniczej o wymiarach 45 mm × 38 mm wykonana jest w kolorze stalowym o fakturze gładkiej, a częściowo o fakturze matowej i ziarnistej. Tarcza odznaki ma kształt nieregularnego stylizowanego krzyża. W centralnej części odznaki znajduje się liczba 49, a po bokach stylizowane fragmenty śmigłowca Mi-24 (kadłub i wirnik nośny śmigłowca) oraz skrót nazwy jednostki BLot. Dolną część odznaki stanowi biało-czerwona emaliowana szachownica lotnicza. W górnej części odznaki na tle łopat wirnika nośnego znajduje się emaliowany herb Pruszcza Gdańskiego (złoty lew w pozycji stojącej podtrzymujący literę P) nawiązujący do miejsca dyslokacji 49. Bazy Lotniczej.

               

Proporczyk na beret

 
49. Baza Lotnicza nie posiada proporczyka na beret.

 
II.    Sala Tradycji

 
Sala tradycji 49. Bazy Lotniczej powstała w 2002 r. i do grudnia 2011 r.  funkcjonowała jako Sala Tradycji 49. Pułku Śmigłowców Bojowych. Usytuowana jest w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy 28B na terenie 49. Bazy Lotniczej w budynku nr 13 („Pałacyk”). Kustoszem Sali Tradycji jest plut. Piotr PITAK z sekcji wychowawczej.

Sala Tradycji Bazy  to miejsce szczególne, upamiętniające historię chlubnego dziedzictwa jednostek lotniczych stacjonujących na terenie miasta  Pruszcz Gdański od 1953 r. To miejsce, które daje poczucie tożsamości i pozwala być dumnym z przynależności właśnie do tej jednostki wojskowej. Prezentowane w niej zbiory usytuowane są na trzech ścianach oraz nawiązują głównie do tradycji lotnictwa Polskiego.

 

Sala Tradycji 49. Bazy Lotniczej odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu więzi w środowisku wojskowym jednostki. Służy również kształtowaniu patriotyzmu i przywiązaniu lokalnego społeczeństwa Pruszcza Gdańskiego i okolic do śmigłowców i tradycji wojskowej poprzez organizowanie dni otwartych koszar i zwiedzanie Sali Tradycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych