BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Dowództwo

Dowódca 49 Bazy Lotniczej
płk pil. Zbigniew MITURAZastępca Dowódcy 49 Bazy Lotniczej

płk pil. Grzegorz POMYKAŁA

Szef Sztabu 49 Bazy Lotniczej
ppłk. nawig. Robert KIETLIŃSKI


Starszy Podoficer Dowództwa 49 Bazy Lotniczej
st. chor. sztab. Ireneusz WICZKOWSKI

 

 

 


 

         

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych