BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Rekonwersja
CZYM JEST REKONWERSJA

 

Rekonwersja odnosi się do ogółu działań podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych oraz byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowania ich do podjęcia zatrudnienia.

 

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA REKONWERSJI

 

Z POMOCY REKONWERSYJNEJ RESORTU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ MOGĄ KORZYSTAĆ:

  • żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej (stosownie do  lat  wysługi),
  • byli żołnierze zawodowi  (w  okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej),
  • małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:
         - zaginął lub poniósł śmierć w związku  z wykonywaniem zadań służbowych,
         - zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie
           wypadku lub choroby pozostającej w związku
z wykonywaniem zadań służbowych
           (Bezterminowo),

         - zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek orzeczenia przez WKL o niezdolności
           do zawodowej służby wojskowej – bez
względu na staż służby.

 

PODSTAWOWE FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ:

  • doradztwo zawodowe
  • przekwalifikowanie zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • praktyki zawodowe

 

UPRAWNIENIA A STAŻ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (W TRAKCIE SŁUŻBY WOJSKOWEJ):

Zołnierz zawodowy za zgodą Dowódcy Jednostki Wojskowej może korzystać z pomocy w zakresie:

  • doradztwa zawodowego, o ile pełni służbę wojskową co najmniej trzy lata;
  • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem ze służby wojskowej, o ile pełni służbę wojskową co najmniej cztery lata;
  • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z służby  wojskowej, o ile pełni zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

 


 

DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ REKONWERSJĄ KADR W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ:

 

49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański

Pełnomocnik Dowódcy ds. rekonwersji

Katarzyna Domańska

ul. Powstańców Warszawy 28 B

Pruszcz Gdański

261-271-314 lub 261-271-300

 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni

ul. Marii Curie – Skłodowskiej 2

81-209 Gdynia,

tel. 261-265-520
tel. (58) 626-55-14

www.oaz.mw.mil.pl

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku

ul. Do Studzienki 45

80-206 Gdańsk

tel. 261-212-153

tel. (58) 348-21-53

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych