BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Aktualności
Kwalifikacje do służby wojskowej.
05.04.2019
W dniu 15 kwietnia w 49 Bazie Lotniczej, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych..

W związku z realizacją procesu uzupełnienia stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych informujemy, że w dniu
15 kwietnia 2019r.
(stawiennictwo o godz: 08:00  na głównym biurze przepustek – ul. Powstańców Warszawy 28B Pruszcz Gdański) odbędą się kwalifikacje na powołanie do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański (49 Baza Lotnicza) dla kandydatów na następujące stanowiska służbowe tylko w korpusie SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

 

WOLNE STANOWISKA DO KORPUSU SZEREGOWYCH

 

KIEROWCA - ELEKTROMECHANIK KAT. C (SW: 38T64, 28T68) - 1 stanowisko

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
- WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE ELEKTROMECHANIK, MECHANIK
- ZASZ. STW: ST.SZER. (ST.MAR.)- UKOŃCZENIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KURSU DOSKONALĄCEGO

Doświadczenie zawodowe:

- Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności logistycznej związanej z obsługą techniczną i eksploatacją

Umiejętności:

- współpracy w zespole;
- kierowania pojazdem w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych;
- obsługa stacji zasilania, akumulatorów i zespołów prądotwórczych;
- organizacji oraz racjonalnego wykorzystania sił i środków.
- PRAWO JAZDY KATEGORII: C

 

KIEROWCA KAT. T lub C (SW: 38T70) - 1 stanowisko

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
- WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE W KIERUNKU MECHANICZNYM
- ZASZ. STW: ST.SZER. (ST.MAR.)- UKOŃCZENIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KURSU DOSKONALĄCEGO

Doświadczenie zawodowe:

- Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności logistycznej związanej z obsługą techniczną i eksploatacją

Umiejętności:

- współpracy w zespole;
- kierowania pojazdem w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych;
- organizacji oraz racjonalnego wykorzystania sił i środków:
- obsługa równiarki i zgarniarki oraz usuwania podstawowych niesprawności zespołów i układów pojazdu;
- obsługiwania maszyn i urządzeń lotniskowych.
- PRAWO JAZDY KATEGORII: T lub C

 
 

MALARZ LOTNICZY (SW: 22J71 ) - 1 stanowisko

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
- WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE W KIERUNKU LAKIERNICTWO, MECHANIKA POJAZDOWA;
- ZASZ. STW: ST.SZER. (ST.MAR.)- UKOŃCZENIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KURSU DOSKONALĄCEGO

Doświadczenie zawodowe:

- zajmowanie stanowiska w obszarze działalności inżynieryjno-lotniczej (w przypadku pierwszego stanowiska - niewymagane)

Umiejętności:

- współpracy w zespole;
- prowadzenia pojazdu w różnych warunkach terenowych i klimatycznych;
- obsługi urządzeń będących na wyposażeniu;
- obsługi i eksploatacji powierzonego sprzętu w zakresie zapewniającym jego sprawność.

 

 

OPERATOR (SW: 22H62) 1 stanowisko

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
- Ukończenie szkoły zawodowa , średniej lub wyższej (technicznej o profilu elektryk / elektronik / elektromechanik / technik telekomunikacji lub pokrewne )
- Ukończenie zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej

Doświadczenie zawodowe:
- Znajomość w obszarze działalności logistycznej związanej z obsługą techniczną i eksploatacją systemów łączności i ubezpieczenia lotów, obsługa urządzeń radionawigacyjnych

Umiejętności:
- ustalania priorytetów w swojej pracy;
- racjonalnego wykorzystania sił i środków;
- obsługa urządzeń radionawigacyjnych.

 

Podczas kwalifikacji odbędzie się egzamin z wychowania fizycznego dla wszystkich kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do dalszego etapu weryfikacji.

 

Ponadto każdy z kandydatów powinien posiadać ze sobą:

- oryginały dokumentów potwierdzających swoje kwalifikacje , wykształcenie i uprawnienia, kursy, przeszkolenia itp.;

- prawo jazdy stosownie do danego stanowiska jeżeli jest wymagane;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową ( żołnierze zawodowi legitymacja służbowa);

- CV ze szczegółowym opisem okresu służby wojskowej jakie WKU oraz danych teleadresowych;

- ostatnią opinię służbową oraz świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

- strój sportowy na egzamin z wychowania fizycznego;

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

- egzamin z WF ok godz. 09:00;

 

 

 

 

 

 

 

 

st. sierż Tomasz Konieczny


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych