BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Aktualności
Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy III turnusu służby przygotowawczej
19.10.2018
W dniu 19.10.2018 r. na placu apelowym przysięgę wierności Ojczyźnie na sztandar 49 Bazy Lotniczej złożyli elewi III turnusu służby przygotowawczej 2018 do NSR.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych spoza RON z terenu powiatu gdańskiego oraz licznie zgromadzone rodziny i przyjaciele żołnierzy składających przysięgę. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy  49 Bazy Lotniczej płk  pil. Zbigniewowi Miturze  przez czasowo pełniącego obowiązki szefa sztabu Bazy mjr. Marcina Urtnowskiego. Następnie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie hymnu państwowego przez zgromadzone pododdziały i zaproszonych gości. Uczestników uroczystości powitał i okolicznościowe przemówienie wygłosił dowódca 49 Bazy Lotniczej płk  pil. Zbigniew Mitura, który podkreślił niezwykłą wartość aktu zaprzysiężenia dla młodych żołnierzy, życzył im powodzenia w dalszej służbie dla dobra Ojczyzny oraz pogratulował dotychczasowych osiągnięć w szkoleniu. Kulminacyjnym momentem było złożenie przysięgi wierności Ojczyźnie na sztandar 49 Bazy Lotniczej przez 18 elewów służby przygotowawczej. Po tym wydarzeniu błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym żołnierzom udzielił kapelan 49 BLot. ks. kom. por. Sławomir Pałka. Kolejnymi punktami uroczystości były przemówienia rodzica jednego z żołnierzy oraz przedstawiciela elewów pododdziału służby przygotowawczej. Następnie odczytane zostały rozkazy o wyróżnieniach i odśpiewana została Pieśń Reprezentacyjna WP, a uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

Sekcja Wychowawcza 49. BLot


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych