BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Aktualności
Kwalifikacje do służby wojskowej
19.10.2018
W dniu 30 października w 49 Bazie Lotniczej odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

 
 

W związku z realizacją procesu uzupełnienia stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych informujemy, że w dniu 30 października 2018r. (stawiennictwo o godz: 08:00 na głównym biurze przepustek – ul. Powstańców Warszawy 28B Pruszcz Gdański) odbędą się kwalifikacje do powołania do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański (49 Baza Lotnicza) dla kandydatów na następujące stanowiska służbowe w korpusie SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH.


WOLNE STANOWISKA DO KORPUSU SZEREGOWYCH


KIEROWCA KAT. D (SW: 38T68) 1 stanowisko

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

- ukończenie gimnazjum;

- prawo jazdy kategorii: D;

- ukończenie zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej;

Doświadczenie zawodowe:

- zajmowanie stanowisk w obszarze działalności logistycznej związanej z obsługą techniczną i eksploatacją

Umiejętności:

- wykorzystania, posługiwania się, a także obsługiwania sprzętu technicznego;

- usuwania podstawowych niesprawności zespołów i układów pojazdu;

- prowadzenia pojazdu w różnych warunkach.


ELEKTROMECHANIK – KIEROWCA KAT. C+E (SW: 22H63 / 38T65) 1 stanowisko

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

- ukończenie szkoły zawodowa , średniej lub wyższej (technicznej o profilu elektryk / elektronik / elektromechanik / technik telekomunikacji lub pokrewne );

- ukończenie zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej;

- prawo jazdy kat. C lub C+E;

Doświadczenie zawodowe:

- znajomość w obszarze działalności logistycznej związanej z obsługą techniczną i eksploatacją systemów łączności i ubezpieczenia lotów, obsługa urządzeń radionawigacyjnych.

Umiejętności:

- współpracy w zespole;

- wykorzystania, posługiwania się, a także obsługiwania sprzętu technicznego;

- usuwania podstawowych niesprawności zespołów i układów pojazdu;

- prowadzenia pojazdu w różnych warunkach,


OPERATOR (SW: 22H62) 1 stanowisko

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

- ukończenie szkoły zawodowej, średniej lub wyższej (technicznej o profilu elektryk / elektronik / elektromechanik / technik telekomunikacji lub pokrewne);

- ukończenie zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej;

 Doświadczenie zawodowe:

- zajmowanie stanowisk w obszarze działalności logistycznej związanej z obsługą techniczną i eksploatacją systemów łączności i ubezpieczenia lotów, obsługa urządzeń radionawigacyjnych.

Umiejętności:

- obsługa urządzeń radionawigacyjnych;

- ustalania priorytetów w swojej pracy oraz jej organizowania.


RADIOOPERATOR (SW: 28B66) 1 stanowisko

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

- ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej z zakresu łączności;

- ukończenie zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej;

 Doświadczenie zawodowe:

- zajmowanie stanowisk w obszarze działalności logistycznej związanej z obsługą techniczną i eksploatacją systemów łączności;

Umiejętności:

- współpracy w zespole;

- posługiwania się środkami łączności oraz indywidualnym uzbrojeniem i wyposażeniem;

- znajomość zasad organizacji łączności i przepisów korespondencji radiowej;

- wykorzystania możliwości sprzętu radiotelefonicznego oraz obsługiwania i eksploatacji środków radiowych.


Podczas kwalifikacji odbędzie się egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów, którzy nie posiadają zaświadczenia o zdanym egzaminie z wychowania fizycznego wystawionego nie później niż na 6 miesięcy przed datą kwalifikacji.

Ponadto każdy z kandydatów powinien posiadać ze sobą:

- oryginały dokumentów potwierdzających swoje kwalifikacje , wykształcenie i uprawnienia, kursy, przeszkolenia itp.;

- prawo jazdy stosownie do danego stanowiska jeżeli jest wymagane;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową ( żołnierze zawodowi legitymacja służbowa);

- CV ze szczególnym opisem okresu służby wojskowej jakie WKU oraz danych teleadresowych;

- ostatnią opinię służbową oraz świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

- strój sportowy na egzamin z wychowania fizycznego;

- zaświadczenie o ważnym egzaminie z WF, który odbył się w przeciągu ostatnich 6 miesięcy;

- wymagane jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do udziału w egzaminie z wf.


Egzamin z WF o godz. 09:00;


Miejsce i czas stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1300 Pruszcz Gdański (49 Baza Lotnicza)

Główne Biuro Przepustek 30.10.2018 r. godz. 8:00

ul. Powstańców Warszawy 28B

83-000 Pruszcz Gdański

Kontakt telefoniczny korpus szeregowych 261-271-281.

Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
mjr Rafał MYRCIK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych