BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Aktualności
Szkolenie rezerwy.
25.10.2017
W dniach 16-25.10.2017 w pruszczańskiej Bazie odbyły się krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy.


Na ćwiczenia rotacyjne przybyli żołnierze przydzieleni do pododdziałów Grupy Wsparcia i Zabezpieczenia oraz Grupy Obsługi Technicznej. W pierwszym dniu pobytu w jednostce żołnierze uczestniczyli w intensywnym szkoleniu teoretycznym m.in. z ochrony informacji niejawnych, profilaktyki i dyscypliny wojskowej oraz przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Następnie skierowani zostali na macierzyste pododdziały aby doskonalić umiejętności praktyczne w służbie na zajmowanych etatowo stanowiskach. Wiedzę na temat obsługi sprzętu zdobywali pod czujnym okiem instruktorów wyznaczonych z pododdziałów w których odbywali szkolenie.

plut. Piotr Pitak


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych