BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Aktualności
Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy III turnusu służby przygotowawczej.
06.10.2017
W dniu 06.10.2017 r. na placu apelowym przysięgę wierności Ojczyźnie na sztandar 49 Bazy Lotniczej złożyli elewi III turnusu służby przygotowawczej 2017 do NSR.


Cały stan osobowy 49 Bazy Lotniczej wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczył w uroczystej przysiędze, którą na sztandar 49 Bazy Lotniczej mieli zaszczyt złożyć żołnierze III turnusu służby przygotowawczej szkoleni w pruszczańskiej jednostce.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Aeroklubu Gdańskiego, pruszczańskiego szkól, przedstawiciele duchowieństwa oraz służb mundurowych spoza RON z terenu powiatu gdańskiego. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych wz. płk. pil. Wiesławowi Franczakowi przez dowódcę 49 Bazy Lotniczej płk. dypl. pil. Grzegorza Matejuka. Następnie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie hymnu państwowego przez zgromadzone pododdziały i zaproszonych gości. Uczestników uroczystości powitał dowódca 49 Bazy Lotniczej płk dypl. pil. Grzegorz Matejuk. Kulminacyjnym momentem było oczywiście złożenie przysięgi wierności Ojczyźnie na sztandar 49 Bazy Lotniczej przez 29 elewów służby przygotowawczej. Po tym wydarzeniu błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym żołnierzom udzielił kapelan 49BLot. ks. kmdr por. Sławomir Pałka, a głos w przemówieniu okolicznościowym zabrał dowódca 1BLWL wz. płk pil. Wiesław Franczak, który podkreślił niezwykłą wartość aktu zaprzysiężenia dla młodych żołnierzy, życzył im powodzenia w dalszej służbie dla dobra Ojczyzny oraz pogratulował dotychczasowych osiągnięć w szkoleniu. Kolejnymi punktami uroczystości były przemówienia rodzica jednego z żołnierzy oraz przedstawiciela elewów pododdziału służby przygotowawczej. Następnie odczytane zostały rozkazy o wyróżnieniach. Następnie odśpiewana została Pieśń Reprezentacyjna WP, a uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

plut. Piotr Pitak


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych