BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Aktualności
Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy I turnusu służby przygotowawczej
13.02.2017
W dniu 10.02.2017 r. na stadionie miejskim Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przysięgę wierności Ojczyźnie na sztandar 49 Bazy Lotniczej złożyli elewi I turnusu służby przygotowawczej 2017 do NSR.

Przy pięknej zimowej aurze w piątkowe południe na gościnnym obiekcie CKiS cały stan osobowy 49 Bazy Lotniczej wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczył w uroczystej przysiędze, którą na sztandar 49 Bazy Lotniczej mieli zaszczyt złożyć żołnierze I turnusu służby przygotowawczej szkoleni w pruszczańskiej jednostce. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz województwa, powiatu gdańskiego, gminy Pruszcz Gdański, burmistrzowie Pruszcza Gdańskiego oraz Skarszew, dyrektor CKiS oraz Aeroklubu Gdańskiego, przedstawiciele duchowieństwa na czele z kapelanem 49 Bazy Lotniczej oraz służb mundurowych spoza RON z terenu powiatu gdańskiego. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych płk. pil. Sławomirowi Mąkosie przez dowódcę 49 Bazy Lotniczej płk. pil. Pawła Smerekę. Następnie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie czterech zwrotek hymnu państwowego przez zgromadzone pododdziały i zaproszonych gości. Uczestników uroczystości powitał dowódca 49 Bazy Lotniczej płk pil Paweł Smereka. Kulminacyjnym momentem było oczywiście złożenie przysięgi wierności Ojczyźnie na sztandar 49 Bazy Lotniczej przez 28 elewów służby przygotowawczej. Po tym wydarzeniu błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym żołnierzom udzielił kapelan 49BLot. ks. kmdr por. Sławomir Pałka, a głos w przemówieniu okolicznościowym zabrał dowódca 1BLWL płk pil. Sławomir Mąkosa, który podkreślił niezwykłą wartość aktu zaprzysiężenia dla młodych żołnierzy, życzył im powodzenia w dalszej służbie dla dobra Ojczyzny oraz pogratulował dotychczasowych osiągnięć w szkoleniu. Kolejnymi punktami uroczystości były przemówienia rodzica jednego z żołnierzy oraz przedstawiciela elewów pododdziału służby przygotowawczej. Następnie odczytane zostały rozkazy o wyróżnieniach. Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych dowódca 49 Bazy Lotniczej płk pil. Paweł Smereka wyróżnił następujących żołnierzy:

LISTEM GRATULACYJNYM:
szer. elew. Michał JĘDRYCH
szer. elew. Łukasz MIŁOBĘDZKI
szer. elew. Paweł SOBCZAK

POCHWAŁĄ:
szer. elew. Karol KRYJAK
szer. elew. Mateusz ROSTKOWSKI
szer. elew. Dominik ŚMIECIŃSKI

Listy gratulacyjne wyróżnionym wręczył dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych płk pil Sławomir Mąkosa. Następnie odśpiewana została Pieśń Reprezentacyjna WP, a uroczystość zakończyła defilada pododdziałów. Podczas przysięgi nie zabrakło namiotów promocyjnych pruszczańskiej bazy gdzie zgromadzeni goście mogli zapoznać się ze sprzętem służby wysokościowo ratowniczej, obejrzeć wóz bojowy Wojskowej Staży Pożarnej i uzbrojenie oraz wyposażenie  indywidualne żołnierza. Nadmienić należy że organizacja przysięgi wojskowej na stadionie CKiS, niemalże w samym sercu miasta to kolejny przykład wzorowej współpracy jednostki wojskowej z lokalnym samorządem i społeczeństwem. Pruszczańska jednostka słynie z tego że jest otwarta na współpracę ze społecznością lokalną i krzewienie wartości patriotycznych wśród mieszkańców Pomorza.


plut. Piotr Pitak


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych