BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Centrum Pomocy Rodzinie

Centrum Pomocy Rodzinie działające w 49. Bazie Lotniczej zapewnia kompleksowe wsparcie i pomoc Rodzinom żołnierzy pełniących służbę w misjach  poza granicami kraju.

 

Do głównych zadań Centrum Pomocy Rodzinie należy:

  • utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników misji,
  • wsparcie psychologiczne rodzin,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny,
  • pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych ( choroba, nagłe zdarzenie, awaria itp.),
  • koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej uczestnikom misji rannym i poszkodowanym,
  • inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych,
  • stała współpraca  z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc dla uczestników misji, weteranów, kombatantów i ich rodzin,
  • organizacja przedsięwzięć , w tym kulturalnych i rekreacyjnych mających na celu zintegrowanie środowisk wojskowych, uczestników, weteranów i kombatantów oraz ich rodzin.


Rodziny mają możliwość korzystania z  pomocy CPR zarówno podczas pobytu żołnierza na misji, jak i po jego powrocie do domu.

Centrum Pomocy Rodzinie  znajduje się na terenie 49. Bazy Lotniczej  przy ul Powstańców Warszawy 28B (budynek dawnego Kasyna).
 

Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30, a po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym także w godzinach popołudniowych.

Ponadto w przypadku spraw pilnych całodobowy dyżur telefoniczny pełni oficer dyżurny bazy.

Kontakt:                                                                     

 

Szef Zespołu  CPR: Szef Sekcji Wychowawczej

Tel 261-271-302

Kom. 667-672-257 

   

Psycholog

Tel 261-271-480

Kom. 693-893-310

 

Oficer dyżurny (całodobowo) 

Tel 261-271-370

Kom. 697-090-066

 


 

Opieka nad rodzinami poległych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanymi żołnierzami i pracownikami wojska z ramienia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych:

 

Pełnomocnik Oddziału Służby Poza Granicami Państwa

Tel 261-825-940

– Zarządu Zasobów Osobowych (J-1)

Tel 261-826-940

płk Jacek MELA

Kom. 600-833-322  

ul. Żwirki i Wigury 103 blok 7A pok. nr 6

Fax 621-825-636

00-912 Warszawa

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych